Reasons why you’re not fluent in Polish yet (and how to fix that). Part II

29/10/2019

Polski poniżej

You’ve been learning Polish for some time, but the effects are smaller than you would expect. You’re wondering what went wrong, how to change it, what would help?

If you need a bit of help, read my today’s post – I describe the reason most often mentioned by my students: lack of time to study. The article also includes some helpful tips to make learning easier and hopefully less painful. 

 Part I: Reasons why you’re not fluent in Polish yet (and how to fix that)

In the first article of the series “Why You’re not fluent in Polish yet”, I wrote about the lack of time as one of the most important reasons why you are not making as much progress in learning Polish as you would like. Today I would like to focus on a few other reasons.

I’m aware that learning a foreign language when we are adults doesn’t come as easily as when we were in primary school. Stressful work, lots of responsibilities and much less time to study are just some of the reasons why we don’t learn as quickly as we would like to.

What’s more, Polish for non-Slavic students could be more difficult than English or Spanish. The cases or aspects of the verb are just some of the issues that initially arouse astonishment, sometimes rebellion. “This language makes no sense” – I have heard from my discouraged students. Don’t get me wrong, you have the right to feel confused or discouraged.

I know that strange and irregular things appear in Polish, and they could be completely different from those you know from your native language. But in which language are they not present?

Sometimes, when grammar is easier, the pronunciation may turn out difficult, a lot of homophones or a dozen of past tenses may come into play. By repeating all the time that “this language cannot be learned” or “it’s stupid”, you’re really hurting yourself the most.

Instead of opening up to learning, working on how to remember in the most effective way for you, you focus on how much you don’t like this language and how senseless are the cases or the imperative mode. And I assure you: Polish can be learned.

I successfully taught Americans, Chinese, Nigerians, Vietnamese, and many others. I see no reason why you should not learn it 😉

What can you do?


First of all, stop telling yourself how difficult and impossible it is to learn Polish. Remember the reasons why you’ve been learning it and remind yourself of them every time you feel discouraged. Do you want to talk to your mother-in-law or your child? Get Polish citizenship? Talk to colleagues at work? Focus on this.

Treat the language as a tool to achieve the goal if you are not happy with the learning process itself. Don’t think about every little word, its etymology and whether it makes sense or not. It’s good to ask questions and understand the logic of the language, but unfortunately, some words just have to be remembered and that’s it.

I could give you a lecture on how the Polish language has evolved and told you how the word has been developing since the 11th century. But will this knowledge be of any use to you? In my experience, it will be a waste of time – we will devote time in class to discuss something that you will forget soon after.

Get back on track and remind yourself what this is all about, shake off your laziness or negativity because (unless you have a real medical problem) it is all in your head.


It is true that some people learn foreign languages more easily than others. However, there are far fewer language geniuses than you think – most people who have learned to communicate in Polish have done so through hard work, avoiding excuses and perseverance, and not extraordinary talent.

There is also no magic way to learn a language. Everyone has something different – some learn the fastest by listening to podcasts, others are visual and must first see a word to remember it at all. Maybe you haven’t made progress so far because you haven’t chosen the right method for you?

You don’t really want to learn Polish, but your girlfriend told you to. Or your boss. No matter who, you just don’t want to do it at all. You get tired, complain, hate your teacher, although the poor thing is trying his or her best. Well, in such a situation I can’t help you – but I recommend not to push yourself because it never leads to any desired results.

And remember – Poles love when foreigners speak their language. They are aware that Polish – although very beautiful – can be difficult for foreigners. That’s why they are very happy that foreigners want to learn it. So don’t worry about your mistakes – just talk!

______________________________________

Let me know your other reasons for not learning a language in the comments below 🙂  And don’t forget to share this post with your friends on Facebook if you think they may be relying too much on one or two (or several) of these reasons themselves!

___________________________________________________________________

W pierwszym artykule z serii „Dlaczego nie mówisz jeszcze po polsku” pisałam o braku czasu jako o jednym z najważniejszych powodów, dlaczego nie robisz takich postępów w nauce języka polskiego, jak byś chciał. Dzisiaj chciałbym skupić się na innym: niechęci do nauki.

“Ten język jest za trudny”

Zdaję sobie sprawę z tego, że nauka języka obcego kiedy jesteśmy dorośli, nie przychodzi nam już tak łatwo jak wtedy, kiedy chodziliśmy do szkoły podstawowej. Stresująca praca, mnóstwo obowiązków i znacznie mniej czasu do nauki, to tylko niektóre z powodów, dla których nie uczymy się tak szybko, jak byśmy tego chcieli.

Dodatkowo język polski dla studentów niesłowiańskich jest trudniejszy niż angielski czy hiszpański. Przypadki czy aspekt czasownika to tylko niektóre z zagadnień, które początkowo budzą olbrzymie zdumienie, czasami bunt. „Ten język jest bez sensu” – słyszałam niejednokrotnie od swoich zniechęconych studentów.

Nie zrozum mnie źle, masz totalne prawo, by czuć się zdezorientowany czy zniechęcony.  Wiem, że w języku polskim pojawiają się rzeczy dziwne i nieregularne, zupełnie inne od tych, które znałeś w swoim ojczystym języku. Tylko że w którym języku ich nie ma? Tam, gdzie jest łatwiejsza gramatyka może się pojawić trudniejsza wymowa, mnóstwo homofonów czy kilkanaście czasów przeszłych.

Powtarzając non stop, że „tego języka nie da się nauczyć”, „ale to głupie”, tak naprawdę najbardziej szkodzisz samemu sobie. Zamiast otworzyć się na naukę, popracować nad sposobem zapamiętywania w najbardziej efektywny dla ciebie sposób, ty skupiasz się na tym, jak bardzo tego języka nie lubisz i jak bardzo bez sensu są przypadki czy tryb rozkazujący.

I zapewniam Cię: języka polskiego można się nauczyć. Nauczyłam go Amerykanów, Chińczyków, Nigeryjczyków, Wietnamczyków. Nie widzę powodu, dla którego ty miałbyś się go nie nauczyć 😉

Co możesz zrobić?

Przede wszystkim przestań sobie powtarzać, jaki polski jest trudny i niemożliwy do nauczenia się. Pamiętaj o swoich powodach, dla których się go uczysz i przypominaj sobie o nich za każdym razem, gdy czujesz się zrezygnowany. Chcesz porozmawiać ze swoją teściową albo dzieckiem? Dostać polskie obywatelstwo? Porozmawiać z kolegami z pracy? Skup się na tym.

Potraktuj język jako narzędzie do osiągnięcia celu, jeśli nie cieszy cię sam proces nauki. Nie zastanawiaj się nad każdym najmniejszym słowem, jego etymologią i tym, czy ma sens czy nie. Dobrze jest zadawać pytania i rozumieć logikę języka, ale niestety niektóre wyrazy trzeba po prostu zapamiętać i tyle.

Mogłabym Ci walnąć wykład z historii języka polskiego i opowiedzieć o tym, jak od XI wieku rozwijało się dane słowo i dlaczego teraz brzmi tak a nie inaczej. Tylko czy ta wiedza do czegokolwiek ci się przyda? Z mojego doświadczenia wynika, że to raczej będzie strata czasu – poświęcimy czas na lekcji na omawianie czegoś, co zapomnisz zaraz po jej zakończeniu.

“Nie jestem dobry w nauce języków”

To prawda, że niektórym osobom nauka języków obcych przychodzi łatwiej niż innym. Językowych geniuszy jest jednak znacznie mniej niż myślisz – większość osób, które nauczyły się porozumiewać po polsku, zrobiło to dzięki ciężkiej pracy, unikaniu wymówek i wytrwałości, a nie niebywałemu talentowi.

Nie istnieje też jeden magiczny sposób nauki języka. Na każdego działa coś innego – jedni uczą się najszybciej poprzez słuchanie podcastów, inni są wzrokowcami i muszą najpierw zobaczyć jakieś słowo, żeby je w ogóle zapamiętać. Może do tej pory nie zrobiłeś postępów, bo nie dobrałeś odpowiedniej dla siebie metody?

Niechęć do nauki polskiego

Tak naprawdę wcale nie chcesz uczyć się polskiego, ale dziewczyna ci kazała. Albo szef ci kazał. Nieważne kto, po prostu wcale tego nie chcesz robić. Męczysz się, stękasz, nienawidzisz swojej nauczycielki, chociaż biedna stara się jak może. Cóż, w takiej sytuacji nie jestem w stanie ci pomóc – polecam jednak niezmuszanie się do niczego, bo to nigdy nie prowadzi do żadnych pożądanych efektów.

1 people reacted on this

  1. It was easier to learn polish while living in Poland, now that I am away is quite hard to practice when I am not at class, the language is not so popular here in Virginia,USA and Libraries don’t have group chat to practices.

    Where to find your podcast?

Comments are closed.