Certyfikat z języka polskiego: Jak zdać egzamin? Cz. I

29/09/2019

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego przydaje się z różnych powodów. Najwięcej osób zdaje ten na poziomie B1, bo taki jest potrzebny do uzyskania polskiego obywatelstwa. Certyfikat jest często wymagany, jeśli chcemy studiować w Polsce po polsku (wtedy potrzebujemy zazwyczaj B2). Zaświadczenie o znajomości języka może się także przydać podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Podstawowym źródłem informacji o egzaminie jest strona http://certyfikatpolski.pl/  Tutaj znajdziecie nie tylko praktyczne informacje, ale także przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Jako że temat egzaminu jest bardzo szeroki, podzieliłam go na kilka artykułów, które będą się ukazywać w najbliższym czasie. Pierwszy z nich zawiera ogólne informacje o strukturze testu, opłatach czy najbliższych datach, kolejne będą bardziej szczegółowe i zawierać m.in. wskazówki, w jaki sposób egzamin jest oceniany, jakie ważne elementy są brane pod uwagę, czy które podręczniki mogą się okazać pomocne, jeśli chcemy się odpowiednio przygotować.

Kiedy zdawać egzamin?

Najbliższy egzamin odbędzie się jeszcze w tym roku, 23-24 listopada. W 2020 roku możesz go zdawać:

 • 7-8 marca 2020 r.
 • 6-7 czerwca 2020 r.
 • 17-18 października 2020 r.

Gdzie zdawać egzamin?

Egzamin można zdawać zarówno w Polsce, jak i za granicą. W następnym artykule znajdziesz pełną listę ośrodków, w których możesz się zapisać.

Na jakich poziomach można zdawać egzamin?

Egzamin można zdawać na poziomach B1, B2, C1 i C2.

Jak wygląda egzamin? Jak długo trwa?

Egzamin składa się z części ustnej oraz pisemnej. Część pisemna odbywa się w sobotę i składa się z:

 • rozumienia ze słuchu (trwa 30 minut)
 • rozumienia tekstów pisanych (trwa 60 minut)
 • poprawności gramatycznej (trwa 60 minut)
 • wypowiedzi pisemnej (trwa 75 minut na poziomie B1 i 90 minut na wyższych)

Długość wypowiedzi różni się od poziomu, na którym zdajemy egzamin. Zawsze jednak mamy dwa lub trzy zestawy, z których wybieramy jeden i piszemy wypracowanie na obydwa zagadnienia.

Część ustna zazwyczaj odbywa się w niedzielę (chociaż w wyjątkowych okolicznościach komisja może się zgodzić, by także odbyła się w sobotę) i wygląda nieco inaczej na różnych poziomach:

Na poziomie B1 część ustna trwa około 15 minut i składa się z trzech części.

 • Opis fotografii
 • Monolog – wyrażenie swojej opinii na temat prostego zdania
 • Dialog / sytuacja komunikacyjna np. w sklepie, rozmowa z kolegą, sprzedawcą.

Na poziomie B2 część ustna także  trwa około 15 minut i należy zaprezentować trzy monologi.

 • Pierwsze zadanie to opis fotografii i odniesienie się do tematu/ problemu, który prezentują
 • Drugie zadanie składa się z tekstu, który należy przeczytać i skomentować
 • Trzecie zadanie to zazwyczaj jakaś teza/pytanie, do którego mamy się odnieść i wyrazić swoją opinię.

Na poziomie C1 należy zaprezentować dwie wypowiedzi monologowe. Masz ok. 10 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi. Cały egzamin ustny trwa 20 minut.

 • Pierwsze zadanie polega na przygotowaniu wypowiedzi odnośnie do przedstawionego materiału (zestaw zdjęć, grafika, wykresy etc.)
 • W drugim zadaniu należy przeczytać tekst, streścić go oraz wyrazić swoją opinię na jego temat.

Na poziomie C2 zdający ma ok. 30 minut na przygotowanie, cała rozmowa także trwa około pół godziny.

 • Pierwsze zadanie to synteza i prezentacja materiałów z zestawu
 • W drugim należy przedstawić rozbudowaną wypowiedź na dany temat oraz przedyskutować go z komisją egzaminacyjną.

Maksymalnie można otrzymać 40 punktów – 20 za poprawne wykonanie zadania i 20 za poprawność językową (poprawność gramatyczna, styl wypowiedzi, wymowa).

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać?

Na poziomie B1 konieczne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu. Reasumując: kiedy masz 100% ze słuchania i 10% z pisania, to nie zdałeś. Należy mieć co najmniej 50% punktów z każdej części testu.

Na poziomie B2, C1 i C2 musisz uzyskać co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.

Ile kosztuje egzamin?
 • 150 € – poziom B1, B2 w grupie dorosłych,
 • 180 € – poziom C1, C2 w grupie dorosłych.

Opłata za wydanie certyfikatu stanowi równowartość w złotych  20 euro.

Skąd mam wiedzieć, na jakim jestem poziomie?

Najskuteczniejszą metodą jest  rozmowa z doświadczonym lektorem języka polskiego,  który oceni poziom naszych umiejętności językowych i opracuje kompleksowy plan działania.

Możesz także zapoznać się z  opisem poziomów biegłości językowej.   Nie jest to jednak pewna metoda, bo opiera się głównie na własnej ocenie umiejętności, która, z różnych powodów, może być zaniżona lub zawyżona.

O czym muszę pamiętać przed i podczas egzaminu?
 • Do sali nie można wnosić telefonu komórkowego – wszystkie aparaty są zabierane przez członków komisji
 • Podczas egzaminu nie można korzystać ze słownika czy jakichkolwiek innych pomocy
 • Koniecznie zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Nie używaj ołówka ani korektora. Możesz pisać tylko długopisem. Jeśli się pomylisz, to skreśl i napisz obok poprawną odpowiedź
 • Zacznij przygotowywać się jak najszybciej i zapoznaj się ze strukturą egzaminu. Dzięki temu będziesz wiedział, pod jakim kątem się uczyć i na czym się skupić
 • Jeśli masz możliwość, skorzystaj z pomocy doświadczonego nauczyciela, który pomoże ci przygotować się do egzaminu.

____________________

W kolejnych artykułach dowiesz się, gdzie możesz zdawać egzamin, jakie podręczniki mogą ci się przydać do nauki czy za co możesz stracić (i zyskać) punkty. Bądź z nami i zdaj egzamin 🙂