20 different ways to say „Yes” in Polish

20/09/2019

Polski niżej

“Tak” is boring. You probably use it all the time and wonder if this word can somehow be replaced. You know “oczywiście”, maybe also “jasne”. How else can we agree or nod in Polish? 

Polish is beautiful and very rich. Like most other languages in the world, it’s full of slang, and colloquialisms. As globalization progresses, more and more foreign words are becoming a part of the Polish language – hence instead of “tak” you can hear “yep” or “si”.

Even the word “dokładnie” (exactly), so eagerly used today by Poles, is a carbon copy from English. We should rather say “właśnie” in Polish.

Today I would like to show you twenty words that can be used instead of “tak“. Depending on the context, we will use slightly different synonyms, but some of them are repeated – for example, when we want to agree and confirm someone’s statement.

 

When you want to assure someone that you will do something, you can say:

 • Oczywiście
 • Jasne
 • Pewnie

 – Idziemy dzisiaj do kina?

Pewnie/Jasne/Oczywiście, możemy iść.

When we agree on something, we can also say “jasne”, “oczywiście” and “pewnie”. Apart from:

 • Okej
 • Spoko
 • W porządku
 • No dobra
 • Czemu nie
 • Może być
 • Pewnie; no pewnie

– Prosiłam Cię, żebyś posprzątał kuchnię, a znowu jest bałagan.

– W porządku, zaraz to zrobię

 

– Pożyczysz mi stówę?

– No dobra, ale to ostatni raz.

 

You also can use “Tak” as confirmation of someone’s statement, nodding. Then you can say:

 • No, ano, no tak
 • Dokładnie
 • Faktycznie
 • Owszem
 • No właśnie
 • Rzeczywiście
 • Jak najbardziej

 

Slang will be “yep”, “nom”, “si”, “niech będzie”, “ta”.

 

_________________________________________________________________________

“Tak” jest nudne. Pewnie używasz go cały czas i zastanawiasz się, czy można to słowo jakoś zastąpić. Znasz “oczywiście”, może też “jasne”. W jaki jeszcze inny sposób możemy się na coś zgodzić czy przytaknąć w języku polskim?

Język polski jest piękny i bardzo bogaty. Jak większość innych języków świata, jest pełen slangu i kolokwializmów. Wraz z postępem globalizacji do polszczyzny zaczęło przenikać coraz więcej obcojęzycznych słów – stąd zamiast „tak” możesz usłyszeć „yep” czy „si”. Nawet słowo „dokładnie”, tak chętnie dzisiaj używane przez Polaków, jest kalką z języka angielskiego. Po polsku raczej powinniśmy powiedzieć „właśnie”.

Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilkanaście słów, których można używać zamiast „tak”. W zależności od kontekstu użyjemy nieco innych synonimów, jednak niektóre z nich się powtarzają – wyrażają np. i zgodę na coś i potwierdzenie czyjejś wypowiedzi.

Kiedy chcemy kogoś zapewnić, że coś zrobimy, możemy powiedzieć:

 • Jasne
 • Oczywiście
 • Pewnie

 

Kiedy się na coś zgadzamy, też możemy powiedzieć „jasne”, „oczywiście” i „pewnie”. Oprócz tego:
 • Okej
 • Spoko
 • W porządku
 • No dobra
 • Czemu nie
 • Może być
 • Pewnie; no pewnie

 

„Tak” używamy także jako potwierdzenie czyjejś wypowiedzi, przytaknięcie. Wówczas możemy powiedzieć:
 • No, ano, no tak
 • Dokładnie
 • Faktycznie
 • Owszem
 • No właśnie
 • Rzeczywiście
 • Jak najbardziej

– Dzisiaj jest brzydka pogoda, ubierz płaszcza.

– Faktycznie/Owszem/Rzeczywiście, jest bardzo zimno.

 

Bardziej slangowo będzie „yep”, „nom”, „niech będzie”, „si”, „ta”.