10 places in Warsaw you didn’t know even existed

14/10/2018

English below

Wszyscy znamy Warszawę. Znamy Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie i Krakowskie Przedmieście. Znamy też ulicę Mazowiecką, chociaż tam się wybieramy dopiero pod osłoną nocy. Ostatnio pokazywałam Ci kilka miejsc, do których powinieneś zajrzeć – były to głównie puby i kluby w dzielnicy Śródmieście. Dzisiaj chciałabym Ci zaproponować 10 nietypowych miejsc, o których często nie wiedzą nawet Polacy.

We all know Warsaw. We know the Palace of Culture and Science, Łazienki Park and Krakowskie Przedmieście. We also know Mazowiecka Street, although we choose to go there only under the cover of darkness. Recently, I showed you a few places to take a look at – these were mainly pubs and clubs in the Śródmieście district. Today I would like to show you 10 unusual places, which even Poles sometimes don’t know.

1. Dom Kereta

ul. Żelazna 74

https://www.facebook.com/domkereta/

http://kerethouse.com/

                                            (Fot. Facebook/ Bartek Warzecha © Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej)

Może w Nowym Jorku i Tokio ludzie mieszkają na najmniejszych powierzchniach, ale to Warszawa ma najwęższy dom świata! Dom Kereta, bo o tym budynku mowa, został stworzony przez architekta Jakuba Szczęsnego jako pracownia dla izraelskiego pisarza Etgara Kereta; ma 70 cm w najwęższym miejscu i 122 cm w najszerszym.

Artysta zamieszkał (tymczasowo) w szczelinie między kamienicą na ulicy Żelaznej a PRL-owskim blokiem na ul. Chłodnej. Instalacja powstała również z myślą o miejscu działań kulturalnych i historycznych, a Keret został wybrany nie bez powodu – historia jego rodziny jest ściśle związana z Gettem Warszawskim. Ojciec pisarza ukrywał się przez wiele miesięcy w tak ciasnym pomieszczeniu, że nie mógł w nim wstać ani leżeć, jedynie siedzieć.

Portal The World Geography umieścił Dom Kereta wśród 15 najciekawszych wąskich budowli świata, obok takich ikon architektury jak wieżowiec Flatiron w Nowym Jorku i Chudy Dom Haussmanna w Paryżu. Uwaga! Instalacja jest otwarta jedynie w trzy weekendy w roku. Możesz wybrać się tam 16-18 listopada. Zwiedzanie może odbywać się zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Maybe in New York or Tokyo people live in the smallest spaces, but in Warsaw there is the narrowest house in the world! Keret’s house was created by the architect Jakub Szczęsny as a studio for the Israeli writer Etgar Keret; it is 70 cm in the narrowest place and 122 cm in the widest. The installation was also created for cultural and historical activities to take place in. The history of Keret’s family is closely related to the Warsaw Ghetto. The writer’s father hid for many months in such a small room that he could not get up or lie down in it, just sit.

The World Geography portal has placed Keret House among the 15 most interesting narrow buildings in the world, with such architectural icons as the Flatiron skyscraper in New York and the Haussmann’s renovation of Paris. Remember! The installation is open only on three weekends a year. You can go there on November 16-18. Sightseeing can take place both in Polish and English.

 

2. Instytut Fotografii Fort

Ul. Racławicka 99

http://instytutfotografiifort.org.pl/

  (Fot. Instytut Fotografii Fort/ Facebook)

Wpadnij poczytać zdjęcia. Na Mokotowie, w Czytelni Instytutu Fotografii Fort, można zobaczyć za darmo ponad 1000 albumów, photobooków i opracowań teoretycznych dotyczących fotografii. To jedyne takie miejsce w Polsce, a i jedno z niewielu w Europie. Oprócz Czytelni, Instytut zajmuje się działalnością edukacyjną i wystawienniczą. Obecnie to „Zuchwałość i Młodość” oraz „Go home, Polish” –  dwa projekty fotograficzne, w których autorzy przyglądają się skręcającej w prawo Europie.

Drop in to read the pictures. In Mokotów, in the Reading Room of the Fort Institute of Photography, you can see over 1,000 albums, photobooks and theoretical studies on photography for free. This is the only such place in Poland and one of the few in Europe. Except of the Reading Room, the Institute conducts with educational and exhibition activities. Currently,”Daring &Youth” and “Go home, Polish” – two photography projects in which the authors are looking at Europe turning right.

 

3. DZiK Dom Zabawy i Kultury

ul. Belwederska 44a

https://www.facebook.com/DomZabawyiKulturyDZiK/

(Fot. DZiK/ Facebook)

Na co dzień działa tam kawiarnia, która wieczorami zamienia się w przestrzeń do wielokulturowych potupajek. DZiK ma też miejsce na jogę, klub filmowy czy warsztaty. Innym razem może być spotkanie fanów gier albo spektakl improwizowany. Świetne miejsce na poznanie przyjaciół z całego świata i zanurzenie się w klimacie powojennej Warszawy. Nie martw się, nie wyjdziesz głodny – dania kuchni polskiej przeplatają się z wegańskimi i bezglutenowymi opcjami.

DZiK (wild boar) – a café during the day, which in the evening turns into a space for multicultural dances. DZiK also has space for yoga classes, film club meetings or workshops. You can also come across a meeting of gamers or an improvisational theatre. A great place to meet friends from around the world and immerse yourself in the atmosphere of post-war Warsaw Worry not, you will not leave hungry –  dishes of Polish cuisine along with vegan and gluten-free options are intertwined.

 

4. Domki Fińskie Osiedle Jazdów

Ul. Jazdów 3/18

https://jazdow.pl/

https://www.facebook.com/jazdow/

                          (Fot. Facebook.com/jazdow)

Wybudowane na tyłach Parku Ujazdowskiego osiedle-kolonia 27 drewnianych fińskich domków zostało wzniesione zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Domki trafiły do Warszawy w ramach reparacji wojennych, jakie Finlandia musiała świadczyć na rzecz ZSRR. W kameralnej, zielonej okolicy możesz uczestniczyć w warsztatach ceramiki, gry na skrzypcach czy tańców celtyckich.

Built in the back of Ujazdowski Park, 27 colony-settlement Finnish wooden houses were built right after World War II. The cottages went to Warsaw as part of war reparations that Finland had to provide for the USSR. In the intimate, green area you can participate in ceramics workshops, violin concerts or Celtic dances.

5. Biobazar

Ul. Wołoska 3

https://biobazar.org.pl/

(Fot. Facebook/ BioBazar)

To miejsce mogłeś już znać, jeśli szukałeś ekologicznego jedzenia w Warszawie. Biobazar – wcześniej na Norblinie, teraz na ulicy Wołoskiej – został stworzony z miłości do zdrowych produktów. Zakupy robi się tu bezpośrednio od ekologicznych rolników i producentów, dzięki czemu możesz od razu ich o wszystko zapytać. Wszystkie produkty, od wędlin, po sery, pieczywo czy kosmetyki, posiadają certyfikat. Oprócz kupowania, możesz tutaj też zjeść śniadanie, wypić kawę, a dzieci wezmą w tym czasie udział w warsztatach z produkcji mydełek czy gotowania. Jeśli ci nie po drodze na ulicę Wołoską, zawsze możesz złożyć zamówienie przez telefon. Biobazar jest otwarty w środy i piątki od 10:00 do 18:00 i w soboty 8:00-16:00.

You could have heard about this place if you were looking for organic food in Warsaw. Biobazar – earlier in Norblin, now on Wołoska street – was created for the love of healthy products. You can buy here directly from organic farmers and producers, so you can talk to them and ask whatever you want. All products, from sausages to cheese, bread and cosmetics, are certified. In addition to buying, you can also have breakfast here, drink coffee, and children can take part in soap-making or cooking workshops. If you don’t have time to go to Wołoska Street, you can always place an order over the phone. Biobazar is open on Wednesdays and Fridays from 10:00 to 18:00 and on Saturdays from 8:00 to 16:00.

6. Mózg

Ul. Belwederska 44A

http://mozg.pl/category/warszawa/

https://www.facebook.com/mozgclubwarsaw/

Mózg – jeszcze w starym lokalu. (Fot. Facebook.com/mozgclubwarsaw)

Wcześniej współpracował z Teatrem Powszechnym, teraz DZiK-iem (wspomnianym wcześniej). Scena muzyczna, teatralna, filmowa, a w listopadzie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Mózg dba nie tylko o nasze zmysły, ale też duchowość – zbliżająca się impreza z mottem przewodnim „Duchowość jest powszechna” zwraca uwagę na taką problematykę jak źródła konfliktów międzyludzkich, brak wzajemnego poszanowania i akceptowania inności czy zagrożenie wojną.

Earlier, Mózg (ang. Brain) collaborated with the Powszechny Theater, now with DZiK (mentioned earlier). We can find here music, theater, a film scene, and in November the International Festival of Contemporary Music and Visual Arts. Mózg cares not only for our senses, but also spirituality – the forthcoming event with the motto “Spirituality is universal” draws attention to such issues as sources of interpersonal conflicts, lack of mutual respect and acceptance of otherness or threat of war.

7. Muzeum Neonów

Soho Factory, ul. Mińska 25

http://www.neonmuzeum.org/

(Fot. Neon Muzeum/Facebook)

Wszyscy znają Muzeum Narodowe czy Muzeum Powstania Warszawskiego, ale już tylko wtajemniczeni zapuszczają się do Muzeum Neonów. Na warszawskiej Pradze zobaczymy około stu starych neonów i innych instalacji reklamowych, które nierzadko zostały zaprojektowane przez wybitnych artystów i grafików. Placówka zajmuje się ponadto ochroną i renowacją starych neonów, a także ochroną ich w przestrzeni publicznej.

Everyone knows the National Museum or the Warsaw Uprising Museum, but only few go to the Neon Museum. You will see about one hundred old neon signs and other advertising installations in Warsaw, which were often designed by outstanding artists and graphic designers. Neon Museum also deals with the protection and renovation of old neon signs, also to protect it in public space.

 

8. Bazar na Kole

ul. Obozowa 99

https://www.facebook.com/bazarnakole/

(Fot. gaaabrielyan/Instagram)

(Fot. sgush4enka/Instagram)

Prawdziwa kopalnia skarbów i unikatowych przedmiotów. Znajdziemy meble, stare monety, obrazy czy pamiątki z czasów II wojny światowej. Najlepiej wybrać się tutaj w weekend między godziną 8:00 a 11:00 – wówczas zjeżdżają się koneserzy i wielbiciele staroci. Im szybciej będziemy, tym lepiej – perełki schodzą najszybciej. Jeżeli jesteś wielbicielem antyków, to miejsce jest dla ciebie.

We can find furniture, old coins, paintings or souvenirs from the World War II period. It’s best to go here on the weekend between 8:00 and 11:00 – then connoisseurs and admirers of antiques come at this time. The sooner we are, the better – the best things disappear the fastest. If you are an admirer of antiques, this place is for you.

 

9. Muzeum Polskiej Wódki

Centrum Praskie Koneser
pl. Konesera 1

https://muzeumpolskiejwodki.pl/

(Fot. Muzeum Polskiej Wódki/Facebook)

Położone na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, muzeum oferuje degustację tegoż trunku oraz warsztaty poświęcone zasadom serwowania polskiej wódki. Trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację – to właśnie tutaj pod koniec XIX w. powstała jedna z najbardziej znanych fabryk wódek w Polsce. Tutaj opracowano receptury i rozpoczęto produkcję znanych dzisiaj na całym świecie trunków. W Muzeum znajduje się pięć galerii tematycznych oraz sala kinowa. Każdy fan polskiej wódki musi tutaj przyjść.

Located in the area of the former Warsaw Vodka Factory “Koneser”, the museum offers tasting of the vodka and workshops devoted to the principles of serving Polish vodka. It’s hard to imagine a better location –  there, at the end of the 19th century, one of the most famous vodka factories in Poland was created. In this place the recipes were developed and the production of liquors known today all over the world began. The museum has five thematic galleries and a cinema room. Every fan of Polish vodka has to come here.

 

10. Miasto Szkutnia

    Wiosłem & dłutem

Wybrzeże Gdyńskie 2

www.miastoszkutnia.pl

(Fot. Miasto Szkutnia/Facebook)

Otwarta pracownia stolarska, jedyna taka w Warszawie. Prowadzona przez ludzi z pasją, którzy chcą zarażać innych miłością do majsterkowania. Budują nie tylko kajaki czy łódki, ale też wszelkie inne przedmioty z drewna, co dusza zapragnie. Możesz przyjść na warsztaty i stworzyć własne meble, stojaki na wino, zabawki. W imię ich dewizy, „nie musi pływać, by dawało radość”.

An open carpenters workshop, the only one in Warsaw. Run by people with passion who want to show others how DIY could be fun. They build not only kayaks or boats, but all other wooden items, whatever you wish for. You can come to the workshop and create your own furniture, wine racks, toys.

________________________

Musisz przyznać, że Warszawa bywa zaskakująca i da się lubić 🙂 Daj proszę znać, czy znałeś te miejsca, czy któreś Cię zaskoczyło, do któregoś zamierzasz się wybrać? A może masz jakieś swoje ulubione zakątki? Koniecznie napisz o tym w komentarzu!

You have to admit that Warsaw can be surprising and likeable 🙂 Let me know if you knew these places and what do you think about them. Are you gonna see one of this places or maybe you have some of your favorite corners? Write about it!

4 People reacted on this

    1. Hello Jalpesh, thank you for your comment. I will do my best to write about more interesting places.
      All the best and I hope you enjoy your life in Poland 🙂

  1. świetny artykuł, niby to, tak zwane “moje miasto” ale o wąskim domu nie słyszałam, ani o neonach

    1. bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że zaskoczyłam Warszawiankę :))

Comments are closed.